EMDR, effectief trauma’s verwerken

DSC_0412

Voor traumaverwerking wordt gebruik gemaakt van Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Dit is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een auto-ongeluk, een overval, huiselijk geweld, een plotselinge relatiebreuk en/of werkeloosheid, seksueel geweld of ander geweldsincident.
EMDR is een relatief nieuwe therapie, ontwikkeld door de Amerikaanse psychologe Shapiro. Zij beschreef in 1989 een eerste versie van deze therapie. In de daaropvolgende jaren werd de procedure voor EMDR verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode.

Waarvoor is EMDR bedoeld?

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen verwerkt deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten waarbij de steeds terugkomende herinnering aan die concrete, akelige gebeurtenis ieder keer weer emotionele reacties oproept. Reacties als schrik- en vermijdingsgedrag of last hebben van angstwekkende beelden en nachtmerries. Men spreekt dan meestal van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere traumagerelateerde angstklachten.

Werkt EMDR?

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren. EMDR is een kortdurende therapievorm. Als het gaat om een trauma na een eenmalige ingrijpende gebeurtenis, zijn mensen vaak al na enkele sessies in staat hun dagelijkse bezigheden te hervatten. Bij een langdurig trauma en bij complexere problematiek duurt de behandeling uiteraard langer.

EMDR voor kinderen

Ook bij kinderen is EMDR goed toepasbaar. In de eerste plaats omdat EMDR een therapie is die goed aansluit bij de belevingswereld van kinderen en in de tweede plaats omdat EMDR een therapie is waarbij weinig wordt gepraat. Over het algemeen vinden jonge kinderen (< 8 jaar) EMDR ‘leuk’, ‘grappig’ en ‘niet moeilijk’.

Brede toepasbaarheid

EMDR is niet alleen een bewezen effectieve behandelmethode voor posttraumatische stressstoornis, maar kan ook bij andersoortige problemen worden toegepast. Naast de grote trauma’s als overvallen, (verkeers-) ongevallen, aanranding of verkrachting, geweldsdelicten, rampen en andere gebeurtenissen met een levensbedreigend karakter, zijn er ook de kleinere trauma’s als ruzies, faalervaringen, vervelende opmerkingen, problemen binnen partnerrelaties et cetera met een niet-levensbedreigend karakter.

Deze kleinere trauma’s kunnen bijdragen aan klachten als fobieën, vermijdingsgedrag en faalangst. Ook klachten als chronische pijn, fantoompijn, rouwverwerking, gestagneerd rouwproces, eetproblemen (overgewicht , ‘snaaien’, of een verstoord eetgedrag), pijn bij het vrijen (dyspareunie) en vaginisme kunnen baat hebben bij de behandeling met EMDR.

Wachtlijst en spoed

In het algemeen is het mogelijk binnen een week een afspraak voor een intakegesprek te maken. Bij spoed kan er op zeer korte termijn tijd worden vrijgemaakt voor EMDR.

Tarieven EMDR 2016 Prijzen 
Intakegesprek € 90,-
Behandeling € 90,-
Behandeling aan huis € 105,-
Verzuim- of re-integratietraject op maat via werkgever op aanvraag
Bij thuisbehandelingen wordt € 0,37 per km in rekening gebracht. Bij annuleren van een behandeling binnen 24 uur wordt het afgesproken consult in rekening gebracht. De behandelingen dienen aan het einde van een sessie of consult afgerekend te worden per pin of contante betaling. U ontvangt per mail de factuur die u kunt declareren voor een eventuele vergoeding door uw zorgverzekeraar.