Energetische therapie, ongrijpbaar effectief

Wat is energetische therapie?
Energetische therapie richt zich op het weer in balans brengen van de energiehuishouding; negatieve energie wordt afgevoerd en positieve energie toegevoegd. Hierdoor wordt het zelfgenezend vermogen van het lichaam gestimuleerd en verminderen de lichamelijke en psychische klachten. Energetische therapie kan ingezet worden bij klachten van uiteenlopende aard, zoals:

 • vermoeidheidsklachten
 • burn-out
 • slaapstoornissen
 • pijnklachten
 • psychische klachten
 • werkgerelateerde klachten
 • stress klachten
 • bij chronische ziekten
 • palliatieve zorg
 • bij fysieke klachten van diverse aard
 • slaap-, eet- en gedragsproblemen bij kinderen
 • angst, onzekerheid en paniekaanvallen

Behandeling aan huis
De behandelingen met energetische therapie vergroten de kwaliteit van leven voor cliënten – en daarmee ook voor hun naasten – die door bijvoorbeeld (chronische) ziekte, ouderdom of heel jonge kinderen aan huis gebonden zijn. Na een behandeling heeft de cliënt weer voldoende energie om een bezoekje af te leggen, een boodschap te doen of de hond uit te laten. Ook kunnen bepaalde ruimtes in de woning waar de bewoner zich niet prettig voelt, met toepassing van energetische therapie ‘geschoond’ worden.

Hoe ziet een energetische behandeling eruit?
Voorafgaand aan de behandelingen vindt een intakegesprek plaats en wordt het behandelplan opgesteld. Een anamnese maakt deel uit van de intake. Na het intakegesprek begint de behandeling. De behandeling zelf bestaat uit energieoverdracht door middel van de handen van de therapeut naar de cliënt. De therapeut voert negatieve energie af en geeft er positieve energie voor terug. Op deze wijze herstelt de energiebalans en het zelfgenezend vermogen komt weer op peil. Dit zelfgenezend vermogen zorgt ervoor dat de klachten verminderen en dat de cliënt beter in z’n vel gaat zitten. Een behandeling werkt ongeveer vijf dagen na.

Wordt de behandeling vergoed door zorgverzekeraars?
De praktijk is aangesloten bij de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG). De kosten van de behandeling worden daarom deels of volledig vanuit de aanvullende verzekering vergoed. De website van VBAG biedt meer informatie over vergoedingen van de ziektekostenverzekeraars.

Tuchtrecht en klachtenbehandeling
Voor klachten over uw behandeling kunt u terecht bij Klachtencommissie RBCZ, een onafhankelijke non-profit organisatie die uw klachten over de behandeling of bejegening verzorgt.

Tarieven energetische therapie 2017 Prijzen 
Intakegesprek € 90,-
Behandeling € 60,-
Huisbezoek € 75,-
Behandeling kinderen t/m 12 jaar € 45,-
Verzuim- of re-integratietraject op maat via werkgever op aanvraag
Bij thuisbehandelingen wordt € 0,37 per km in rekening gebracht. Bij annuleren van een behandeling binnen 24 uur wordt het afgesproken consult in rekening gebracht. De behandelingen dienen aan het einde van een sessie of consult afgerekend te worden per pin of contante betaling. U ontvangt per mail de factuur die u kunt declareren voor een eventuele vergoeding door uw zorgverzekeraar.