Natuurgeneeskunde

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Cliënten kunnen voor behandelingen terecht in de praktijk in Wageningen. In geval het problematisch is daar te komen, kan in overleg de behandeling ook thuis plaatsvinden.

Professionele praktijkvoering
Ingrid hecht belang aan samenwerking met therapeuten in de reguliere en alternatieve gezondheidszorg. In haar visie is de natuurgeneeskunde complementair aan de reguliere zorg en heeft de cliënt er baat bij om vanuit meerdere invalshoeken te worden behandeld.

Locatie
De behandelingen vinden plaats in de praktijk te Wageningen. Er is voldoende parkeerruimte en er is een aparte wachtkamer aanwezig.

Beroepsgeheim
Op de behandelingen en gesprekken in de praktijk is het beroepsgeheim van toepassing. Persoonlijke en/of medische gegevens worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt.

Consultatie huisarts vooraf
Voorafgaand aan de behandeling is het verstandig de (huis)arts te consulteren. Een verwijzing van de huisarts is echter niet nodig.

Medicijngebruik
Alleen in overleg met de (huis)arts kunnen wijzigingen worden aangebracht in de hoeveelheid voorgeschreven medicijnen.