Over Ingrid

resume foto 3 17042014 linkedin (2)

Naast bestuurskundige is Ingrid gediplomeerd energetisch therapeut en EMDR master practitioner. Haar specialiteit is de behandeling van chronische klachten, psychische klachten, burn-out, depressie, psychotrauma, (chronische-) pijnklachten en rugklachten. Deze klachten worden behandeld vanuit een holistisch perspectief. Ingrid volgde de HBO-opleiding tot energetisch therapeut aan het CAM-Instituut in Utrecht en voert al bijna twintig jaar haar eigen praktijk.

Ingrid begon haar loopbaan bij de politie en maakte een carrièreswitch naar de zorg, waar ze werkte voor psoriasispatiënten, de kraamzorg en de thuiszorg.

Ingrids interesse richt zich op de werking van energie, het bewustzijn en de psyche en zij zoekt naar verdieping en zingeving in haar dagelijkse leven. Dit motiveerde haar de praktijk op te zetten: “Als energetisch therapeut kan ik daadwerkelijk een bijdrage leveren aan een prettiger leven van mijn cliënten en dus ook aan hun werk- en leefomgeving. Door mijn talent te kunnen genezen met energie, stel ik cliënten in staat zelf hun gezondheidstoestand te verbeteren of akelige ervaringen te verwerken. En door mijn politieachtergrond ben ik gewend om te gaan met mensen in fysieke en geestelijke noodsituaties. Mijn grootste beloning is als een cliënt weer voldoende kwaliteit van leven ervaart en zelfstandig in onze maatschappij kan functioneren”.

Naast haar werk studeerde Ingrid Bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht en rondde deze studie af met een thesis over huisartsenpraktijken en hun bekendheid met complementaire geneeswijzen en de redenen om patienten al of niet door te verwijzen. In het voorjaar rond ze de master Bedrijfskunde voor de Zorg (MBA-health) af aan de Erasmus Universiteit met als doel een bijdrage te leveren aan waardecreatie voor patiënten als huisartsen complementaire zorg aanbieden in hun praktijk.