Veel gestelde vragen over EMDR

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Is er een wachtlijst?
Nee, in het algemeen kun je binnen een week een afspraak maken voor een intakegesprek.

Welke voorbereidingen zijn nodig?
EMDR werkt vaak snel. Daarnaast kan het ook een intensieve therapie zijn. Tijdens het intakegesprek wordt besproken wat de therapeut gaat doen en waarom. Ook wordt uitgelegd hoe de cliënt zijn/haar emoties zo goed mogelijk de baas kan blijven.


Hoe verloopt een EMDR sessie?
De therapeut vraagt de cliënt aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. De therapeut vraagt u de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus. Dat kan door een handbeweging van de therapeut of door geluiden die de cliënt via een koptelefoon afwisselend links en rechts krijgt te horen. (Ingrid werkt zelf bij voorkeur met de handbewegingen.) De cliënt krijgt de stimuli in ‘sets’ (= series) aangeboden. Na elke set is er een korte pauze en wordt de cliënt gevraagd wat er in gedachten naar boven komt. De EMDR-procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat. Voorafgaand aan de nieuwe set krijgt de cliënt de opdracht zich te concentreren op de meest opvallende verandering.

Wat zijn de te verwachten effecten?
De sets zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger, kleiner of verdwijnen ze helemaal. Maar het kan ook zijn dat minder onprettige aspecten van dezelfde situatie naar boven komen. Een andere mogelijkheid is dat spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in de levensgeschiedenis van de persoon.

Zijn er ook nadelen?
Na afloop van een EMDR-sessie kunnen de effecten nog even doorwerken en dat is goed. Toch kan dit in sommige gevallen de cliënt het idee geven even de regie kwijt te zijn, bijvoorbeeld als er nieuwe beelden of gevoelens naar boven komen. Vaak is het dan een geruststelling om te weten dat dit in de regel niet langer dan drie dagen aanhoudt. Daarna is er als het ware een nieuw evenwicht ontstaan.

Hoe werkt EMDR?
Dat EMDR werkt is wel duidelijk, maar hoe het precies werkt nog niet helemaal. In ieder geval lijkt het erop dat EMDR het natuurlijk verwerkingssysteem stimuleert. Er is inmiddels veel wetenschappelijk onderzoek dat laat zien dat bilaterale stimulatie (het concentreren op een afleidende stimulus) de toegankelijkheid tot herinneringen vergroot. Daarnaast laat onderzoek zien dat de bilaterale stimulatie van EMDR automatisch leidt tot lichamelijke ontspanning. Waarschijnlijk heeft deze combinatie directe implicaties voor de herinneringen: ze veranderen hierdoor en worden opnieuw in het geheugen opgeslagen, maar dan in een minder emotioneel beladen vorm.