Vergoeding van de consulten

 

De behandelingen van energetische therapie en EMDR kunnen worden vergoed door de zorgverzekering of door de werkgever van de cliënt. De consulten worden sinds 2003 geheel of gedeeltelijk door de meeste zorgverzekeraars vergoed. Voor deze vorm van vergoeding is geen verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk. De vergoeding is per verzekeringsmaatschappij verschillend en vindt plaats uit het aanvullend pakket, niet uit het basispakket.

In het kader van een re-integratietraject, verzuimbeheersing of – preventie kan de werkgever van de cliënt het behandeltraject geheel of gedeeltelijk vergoeden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de klachten werkgerelateerd zijn.